Friday, December 28, 2007

无题

最近的几天显得非常的繁忙,为着圣诞节的预备,第一次把圣诞的诗歌练到很久,似乎劳累是我的生活写照。

刚从生病痊愈过来,还要如此卖力的预备圣诞节,唯一郁闷的是,圣诞晚会当天,没有一个朋友愿意来,所以就“冷落”了一下,不过,他们不来,不是我的损失,毕竟我是知道庆祝的什么。

2007年就这么结束了,没得给你回头,遗憾嘛,就是没女朋友(这个是我没去找,也有个人的因素),不过,今年是经历很多的一年,期待2008年的同时,我想要预备我自己,更好的装备自己,明年就是一个极大挑战的一年,冒险之年!也将是我生命的最高峰之年吧!

想着想着,就写到这里,想休息一下,为明年来预备心~!

Sunday, October 07, 2007

心灵捕手

(此文章完成于 2007729 8:51:44)

今天清晨,下了一场雨,怎么也睡不下去,内心里头又再次跟自己说话了,我想,这些不就是重要的话吗?自己想纪录下来,加上自己健忘,于是打开了电脑,一边思考,一边把自己要说的给写下来

我对心理学其实是深感兴趣的,记得在还未进入大学以前,我也曾经把心理学作为我其中一个考虑要进修的科系,也曾经询问过关于心理学的一些资料,当然后来发觉自己的资格不足,就打消了进修心理学的念头

现在想回来,当时为何自己会注意到心理学,我想也应该有原因的吧,我记得小学四年级那年,亲眼看见自己的母亲精神错乱,发狂起来,那时的我,好像在做梦,好像看电视剧一般,看到这一幕,不敢相信自己母亲已经患上了精神病了,后来母亲被送到中央医院治疗,所以我曾经在一段很长的时间,在没有母亲照顾下,度过了一段日子,那时感觉到自己需要被爱,被注意我母亲,算是第一个我直接接触到的精神病患者,也许因为这样,在我自己的潜意识下,就对心理学产生了兴趣。

很多时候,我相信在我们身边,应该也有一些精神病患者,一般上我们对待他们的态度是,敬鬼神而远离之,直接隔离他们,难免我们会不得已会这么做,因为对于这些人,我们毫无办法抓摸,也不知道该怎么协助他们。我在想,有谁不会面对心理问题呢?只要我们活在一个有人的环境下,就不得不面对这些的问题。

在我们心目中,一个精神病患者是怎么样的呢?可能是一个精神错乱,衣冠不整,有杀伤力的疯人,但这只是其中一个特征,多数的精神病患者是不容易从外表看出来的,大多数也没有杀伤力,不至于让人敬退三尺。

自己也在这方面找了一些资料来看,因为自己有时候会看到别人有问题,而自己却没办法帮助到他人,在网络上,也有人突然向我谈起自己面对的问题,才发现自己对于这方面知识的不足,也不知道该给些什么建议

心理学知识不是精神科医生或者心理学家的专利,我们可以去认识它,过程中可以认识自己,并且也可以认识他人。盼望大家能够多关注自己身边的人,即使不是精神病患者也好,我们也要给予关心,学习爱的功课。

S.J.
真挚留言你要以耶和华为乐,他就把你心里所求的赐给你。

你要把你的道路交托耶和华,并倚靠他,他就必成全。

诗篇 37: 4 - 5

Saturday, October 06, 2007

你找什么?生活的定位?还是生命的定位?

还有几天就要去东马短宣了,这次回去,是带着使命去的... 心情呢.... 嗯.... 兴奋、紧张、期待、不安、... 什么都有... 但是,手上工作一篓篓... 所以... 少不了... 压力!

常问自己,工作是为了什么?为什么赚钱?我寻找什么?要什么?什么是有价值的?... ... (不要说我想太多,我有脑的一天,就会继续的思考... 呵呵)

如果单单是寻找生活的定位... 我想... 人生太没意思了,来一回,就是为了买车,买房子,甚至是传宗接代... 如果单单是这样... 人或许活着就是为了过日子... 让自己生活得好一点...

那么生命的定位呢?我从哪里来?(啊,爸爸和妈妈生我下来的... 然后爸爸妈妈是从...)死后往哪里去?(...好像不懂去哪里... 往... 棺材吗?...大吉利市...)人活着是为什么?(...嗯,吃饭...可以维持生命... 但,活着的目的是.....)我小时候就会隐隐约约地想这些问题...

到底生命的定位在哪里呢?有人就回应我说,“不要跟我谈宗教啦”,又或者说“你又在传教啊?”,又或者“我不懂你在说什么,闪!”...等等...

不过喜欢与否,一个事实就是,我们的生命有一天会终结,可能是一场意外,可能是一场大病,可能是天灾人祸,可能是寿命用尽了...... 从那一刻起... 到底接下来发生什么事情呢?一切眼见得到的东西,都是徒然,白费的,财产归别人,没有东西可以带走... 难道... 我们对生命完全没有知觉吗?那是自己骗自己... 可悲!

至于我... 你们也许知道,我生命的定位是根基在哪里。。。但,不要只是说一个“宗教’身上,更重要的,是我的信仰身上... 这个宝贵的信仰,改变我一生!

荣耀归于上帝!

Friday, May 18, 2007

Dunia Komputer

Kini, penggunaan komputer amat popular di seluruh dunia. Tetapi, sekiranya hanya mempunyai sebuah komputer, ia hanya sebuah komputer saja, dan tak ada makna selanjutnya. Jadi, kini wujudlah internet yang menghubungkan semua komputer dalam dunia ini.

Itu sebabnya saya pilih sistem komputer dan komunikasi sebagai pelajaran saya semasa di universiti. Dunia komputer adalah luas, tanpa batasan. Komputer dengan adanya komunikasi, maka wujudlah nilai penggunaannya.

Kini, saya bekerja sebagai programmer di sebuah syarikat IT. Saya menerima segala cabaran yang sedia ada, bukan saja programming skill saya, malah pengetahuan dan penyesuaian saya terhadapnya. Teknik programming hanya salah satu bahagian dalam dunia IT ini, apa yang lebih penting ialah kepekaan terhadap perkembangan teknologi Internet, dan bagaimana ia membawa manfaat kepada pengguna.

Web 2.0, salah satu trend yang harus diberi perhatian... Betapa seronoknya bila wujub Web 2.0, membawa kita ke satu era yang baru, lebih manfaat. Saya harap Web 2.0 di Malaysia boleh menjadi popular di semua kalangan masyarakat. Supaya ianya bukan satu manfaat bagi orang luar negara. Hayati dunia komputer yang amat mengangumkan ini.

Tuesday, May 15, 2007

生化危机4...

最近很喜欢玩生化危机4,不知道为什么,可能自己想追求一种的刺激?还是...

开始玩的时候,发觉控制方面和以前不同了... 实在困难... 就这样的玩下去,追查下去,寻找下去,最后破不了... 药水用光了,子弹用光了... 只有上网找金手指,“大开杀戒”.....

目前还在研究中,如何更有效的来玩。。。

Friday, April 27, 2007

反毒游行...


四月份,复活节,我参与了反毒游行...

毒品危害生命~!

Sunday, April 22, 2007

沙漠中的钢琴师

沙漠的地表覆盖的是一层很厚的细沙状的沙子(有去过海边吗?和沙滩是一样的.只不过形成的原因不同,一个是水的长期作用,而另一个是风的长期作用.)沙漠的地表是会自己变化和移动的,当然是在风的作用下。因为沙会随着风跑.沙丘就会向前层层推移,变化成不同的形态.

沙漠,表达自己的世界与外面的世界隔离,沙漠中的钢琴师,现实生活的表态,人与人之间,有一道看不见的墙,隔离着心与心之间的交流...

沙漠中的钢琴师,弹奏自己的音乐,活在自己的世界,看似高尚尊贵,其实是孤立流离...

沙漠地区风沙大、风力强。最大风力可达10-12级。强大的风力卷起大量浮沙,形成凶猛的 风沙流,不断吹蚀地面,使地貌发生急剧变化。

值行人们警惕的是,有些沙漠并不是天然形成的,而是人为造成的。如美国1908-1938年间 由于滥伐森林9亿多亩,大片草原被破坏,结果使大片绿地变成了沙漠。苏联在1954-1963年的垦荒运动中,使中亚草原遭到严重破坏,非但没有得到耕地,却带来了沙漠灾害。

你是否处在沙漠之中?不是天然形成,是人为的“沙漠”,也许,有那么一个时刻,你是处在沙漠之中,记得不要呆太久,否则会干枯... 会远离... 走出来,让冷漠的变成爱... 关心身边的人。

Thursday, April 05, 2007

MS office boy

A JOBLESS MAN APPLIED FOR THE POSITION OF "OFFICE BOY" AT MICROSOFT. THE HR
MANAGER INTERVIEWED HIM THEN WATCHED HIM CLEANING TH FLOOR AS A TEST."YOU ARE EMPLOYED" HE SAID. "GIVE ME YOUR E-MAIL ADDRESS AND I'LL SEND YOU
THE APPLICATION FORM TO FILL IN, AS WELL AS DATE WHEN YOU MAY START.THE MAN REPLIED "BUT I DON'T HAVE A COMPUTER, NEITHER AN E-MAIL"."I'M SORRY", SAID THE HR MANAGER. "IF YOU DON'T HAVE AN E-MAIL, THAT MEANS
YOU DO NOT EXIST. AND WHO DOESN'T EXIST CANNOT HAVE THE JOB."THE MAN LEFT WITH NO HOPE AT ALL. HE DIDN'T KNOW WHAT TO DO, WITH ONLY
$10.00 IN HIS POCKET. HE THEN DECIDED TO GO TO THE SUPERMARKET AND BUY A
10KG TOMATO CRATE. HE THEN SOLD THE TOMATOES IN A DOOR TO DOOR ROUND.IN LESS THAN 2 HOURS, HE SUCCEEDED TO DOUBLE HIS CAPITAL. HE REPEATED THE
OPERATION THREE TIMES, AND RETURNED HOME WITH $60.00.THE MAN REALIZED THAT HE CAN SURVIVE BY THIS WAY, AND STARTED TO GO EVERYDAY
EARLIER, AND RETURN LATE. THUS, HIS MONEY DOUBLED OR TRIPLED EVERY DAY.
SHORTLY, HE BOUGHT A CART, THEN A TRUCK, AND THEN HE HAD HIS OWN FLEET OF OF
DELIVERY VEHICLES.5 YEARS LATER, THE MAN IS ONE OF THE BIGGEST FOOD RETAILERS IN THE UNITED
STATES. HE STARTED TO PLAN HIS FAMILY'S FUTURE, AND DECIDED TO HAVE A LIFE
INSURANCE. HE CALLED AN INSURANCE BROKER, AND CHOSE A PROTECTION PLAN. WHEN
THE CONVERSATION WAS CONCLUDED, THE BROKER ASKED HIM HIS E-MAIL. THE MAN
REPLIED, "I DON'T HAVE AN E-MAIL".THE BROKER ANSWERED CURIOUSLY, "YOU DON'T HAVE AN E-MAIL, AND YET HAVE
SUCCEEDED TO BUILD AN EMPIRE. CAN YOU IMAGINE WHAT YOU COULD HAVE BEEN IF
YOU HAD AN E-MAIL?!!"THE MAN THOUGHT FOR A WHILE AND REPLIED, "YES, I'D BE AN OFFICE BOY AT
MICROSOFT!!!"MORAL OF THE STORY1) INTERNET IS NOT THE SOLUTION TO YOUR LIFE.

2) IF YOU DON'T HAVE INTERNET, AND YOU WORK HARD, YOU CAN BE A
MILLIONAIRE.

3) IF YOU RECEIVED THIS MESSAGE BY E-MAIL, YOU ARE CLOSER TO BEING AN
OFFICE BOY/GIRL, THAN A MILLIONAIRE.......

Friday, February 16, 2007

今晚不眠之夜

好久没遇过睡不着的晚上了,是不是自己太累了呢,想着想着,怎么也躺不下去,累了,却不想睡,不知道什么时候才能睡,隔天又是要上班的日子...

突然自己想起自己过去曾经拥有的一段短暂的感情,到了今天,我还是问自己,我能忘记吗?

不知道自己想什么,也不知道要怎么去处理,哭,也是哭过了,有好多东西,我都是措手不及,忐忑不安,直到问题来了,我也不知道如何解决...

我喜欢她,有17年了,从小学到现在,我都无法忘怀,即使现在我无法跟她在一起,但,我知道我心里还会想她,我想,要忘记一个人,也许真的是一辈子的事情,我也明白,不应该在这些思绪当中徘徊,我能做的,只有改变自己的想法,改变自己对这段感情的看法,也只有这样,我才能继续的走下去...

我明白一件事情,上帝创造了人,每一个人都是独特的存在,没有任何一个人可以替代,我不知道是否会有女朋友,但我想,以后有了,我不会以替代的方式来看待,这是我要学习的功课。

我想28岁以前,我想暂时搁下感情的事情,在各个方面去学习,成长,让自己学会如何去爱,如何去付出......

2007年,好漫长,但,我会珍惜... 身边的每一个人。

Tuesday, February 06, 2007

Cyber Village

故意让自己 脱离网络,看看自己是否... 还活下来吗...

.... 一个小时... 两个小时... 三个... ... ...

然后睡觉... 唔... 果然还活着...

:)

想说的是,电脑网络世界很丰富,有时为了它差点废寝忘食,不管什么时候,上网是个生活了,现在的工作,脱离不了网络,很庆幸自己能够作到这样子的工作,对我而言,是最适合不过了。
尽管自己脱离不了网络,我有时还故意让自己与网络脱离,回到自己的现实生活中看事情...

无论如何,我依然会依赖网络,穿梭世界每个角落~